E-Handel

Vad gör vi inom E-Handel?

Inom området ehandel ryms en mängd olika verktyg och plattformar som alla avser att öka försäljningen, även den som inte nödvändigtvis är digital. Flera handlare idag har faktiskt en ehandelslösning utan "köpknapp"! Inom området finns också verktyg för kundlojalitet och digital marknadsföring. Dessutom ryms här system som via AI hjälper kunden att fatta ett köpbeslut genom att t ex ge stöd för fitting hemma med hjälp av mobilen.  Även om dessa system också kan anses höra hemma inom området Customer Experience.

Det finns en djungel av verktyg, plattformar och begrepp inom e-handeln och Cypoint hjälper handlaren att förstå hur och på vilket sätt samt med vilken teknik de ska arbeta.

Cypoints specialister arbetar med analys och utvärdering av handlarens behov samt vilka verktyg på marknaden som vi anser fyller dessa behov. Vi erbjuder både processnära och teknisk kompetens att implementera dessa verktyg och plattformar.

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor